Każdy geniusz nosi okulary

Każdy geniusz nosi okulary